MILJÖ & KVALITET


Modernt och säkert sågverk


Älgsjö Såg AB arbetar aktivt för att minimera effekterna på miljön i sin verksamhet. Vår verksamhet skall bedrivas utifrån de lagar och regler som finns inom vårt verksamhetsområde. Företagets verksamhet är anpassad till spårbarhetskraven enligt erkända certifieringssystem.


Vår en del av vår policy är att all råvara som köps in skall komma ifrån lokala skogsägare. Därför köper vi bara in råvara som finns inom en 10-mils radie från vår frabrik som ligger belägen i Äskja, strax utanför Ullånger i Ångermanland.


Vi vill fortsätta vara ett modernt och säkert sågverk  därför lägger vi också mycket tid & resurser på arbetsmiljö och säkerhet.


PDF - Miljö & Råvarupolicy 

PDF - Policy för sociala ansvarstagandenVill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Älgsjö Såg Vi ser fram emot att svara på era frågor.


Kontakta oss