HISTORIA


130 år i branschen


Älgsjö såg startades i slutet på 1800-talet vid Älgsjö sjö nära kusten sysdost om Nordingrå. 

Sågverket har gått i arv i släkten sedan dess. Idag är det fjärde generationen som driver sågen.

-bröderna Jörgen och Åke Törnkvist.


1993 flyttade Algsjö såg till sitt nuvarande läge vid Ullångersvikens i ullånger. 


2006 byggdes en ny såglinje. En bandsåg med rungångslinje med 3D-mätning. 


Vilken allt eftersom uppdaterats och uppgraderats i takt med den tekniska utvecklingen. 


2016 utökade Älgsjö såg med två nya torkkammare en investering som ger ökad tork kapacitet och ett  jämnare produktionsflöde 


Vi strävar  efter att ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen för att kunna fortsätta leverera högkvalitativa produkter.

Vårt sågverk är därför strategiskt utformat för att fortsätta utvecklas på lång sikt och vi ser fram emot vad framtidens teknik har att erbjuda.


Idag är vi 12 anställda och har en årlig produktion på ca 30.000 kubikmeter sågade trävaror. Mycket har förändrats sedan starten, men vår policy att all råvara som köps in skall komma ifrån lokala skogsägare lever kvar än idag. Därför köper vi bara in råvara som finns inom en 10-mils radie från vår frabrik som ligger belägen i Äskja, strax utanför Ullånger i Ångermanland.


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Älgsjö Såg Vi ser fram emot att svara på era frågor.


Kontakta oss